2020

In voorbereiding: een catalogus met recente werken / En préparation: un catalogue d'oeuvres récentes.

Pannenhuisstraat 161, 1090 Brussel / Rue du Pannenhuys 161, 1090 Bruxelles

Iedere maand nieuwe werken in vitrine / Chaque mois de nouveaux oeuvres en vitrine

 

2019

Chez Madeleine, Rue Leopold I straat 429, 1090 Jette

Werken in vitrine en expo / Oeuvres en vitrine et expo

31 augustus - 22 september / 31 août- 22 septembre

Pannenhuisstraat 161, 1090 Brussel / Rue du Pannenhuys 161, 1090 Bruxelles

Werken in vitrine / Oeuvres en vitrine

2018

Atelier

Helvetica Light is een gemakkelijk te lezen lettertype met hoge en smalle letters. Het werkt goed op bijna elke site.

 

2017

Beeldekens / Petites images

Op de grond gevallen foto's en prentjes (‘beeldekens’) uit de Mariagrot van Jette geef ik een nieuw leven: ze worden waar nodig gerepareerd, schoongemaakt en verwerkt in mijn drukwerk. Daarnaast maak ik ook beeldekens die aan ex-voto’s doen denken.

Je donne une nouvelle vie aux photos et images tombées à terre dans la grotte de Marie à Jette: réparées si nécessaire, elles ont été nettoyées et montées sur mes estampes. De plus je créé des petites images qui rappellent les ex-votos.

Naar aanleiding van mijn project 'Beeldekens' / dans le cadre de mon projet 'Petites images':

Medewerking aan / participation à

Promenade audio Wandeling 'Het grotteke van Jette' 'La Grotte de Jette'

Beluister het integrale interview op de website van / Écoutez l'interview complète sur le site de

www.bna-bbot.be

2016 - 2019

In het kader van ArtiestenParcours d'Artistes Jette en de Erfgoeddag: Open atelier en installaties met 'beeldekens' in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesdomein en de kapel van de grot te Jette / dans le cadre d'ArtiestenParcours d'Artistes Jette et la journée du patrimoine: ateliers portes ouvertes et installations avec 'petites images' dans le domaine Notre-Dame de Lourdes et la chapelle de la grotte

 

januari - april 2016 / janvier - avril 2016

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

 

2015

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

 

Duo tentoonstelling / Exposition en duo

met de natuur als uitgangspunt /

avec la nature comme point de départ

 

Jan van den Broek / Margriet van der Ven

 

In het gebouw van / Dans le bâtiment de

Enabel / Belgisch Ontwikkelingsagentschap /

Agence belge de développement

Hoogstraat / Rue Haute 147

1000 Brussel / Bruxelles

Jan van den Broek - landschappen 890 en 899 / paysages 890 et 899

 

2014

Deelname project Schatten van mensen, passie, meesterschap, kunst en kunde in Brussel

Participation projet Trésors de gens, la passion, la maîtrise, l'art et compétence à Bruxelles

 

Installaties in vitrine bij de praktijk van Maarten Cnudde, kinesitherapie - manuele therapie /

hoek Lakenselaan 65 / D. Poplimontlaan, 1090 Jette

Installations en vitrine chez la pratique de Maarten Cnudde, kinésithérapie – thérapie manuelle /

coin Avenue de Laeken 65 / Avenue D. Poplimont, 1090 Jette

 

2013

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

Thema tentoonstelling 'schriftuur' georganiseerd door Stad Brussel met onder andere werken van Margriet van der Ven en Jan van den Broek,  Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel /

Exposition sur le thème 'l'écriture', organisé par la Ville de Bruxelles, y compris des œuvres de

Margriet van der Ven et  Jan van den Broek, Place Sainte-Catherine 17-18, 1000 Bruxelles

 

2012

Europese Commissie / Commission Européenne – gebouw Van Maerlant / bâtiment Van Maerlant

Visit - Kunstenaarsparcours / Parcours d'artistes Stad Brussel / Ville de Bruxelles

Brussels Accessible Art Fair

 

2011

Brussels Accessible Art Fair

Visit – Kunstenaarsparcours / Parcours d’artistes Stad Brussel / Ville de Bruxelles

 

2006 - 2010

Wortel, bezoekerscentrum / Centre des visiteurs De Klapekster - Natuurpunt, installaties over vogelringwerk / Installations de données baguage; Beerse, GC 't Heilaar; Tilburg, Galerie Kathareze; Nuenen, Galerie Art 88; Breda, Rechtbank Breda / Palais de la Justice; Sterksel, Galerie Kempro; Hoogeloon, Galerie De Kunstkamer; Turnhout, Nationaal Museum van de speelkaart / Musée National de la carte à jouer, Spiegelproject / Projet Miroir Turnhout - Tilburg.

 

1988 – 2005

Turnhout, CC De Warande – KURK, ‘tOOG, Dag van de Kunstuitleen / Jour de prêt d'oeuvres d'art ,

Salon Taxandria; Hoogstraten, Stedelijk Museum / Musée Municipal; Meerle, Kunstgalerie De Laro; 

Tilburg, Contrast – galerie, Galerie Kathareze; Leiden: Galleria Propitia; Hoogeloon, Galerie 

De Kunstkamer; Breda, Drukkerij / Imprimerie Salsedo, Galerie Segeren; Antwerpen / Anvers, Bourlahuis; Kaatsheuvel, Galerie 8 bij 3; Minderhout, Galerie Ingrid Hazelzet; Deventer, Grafiekbeurs / Foire de la graphique; Baarle-Hertog, Galerie De Verbeelding; Utrecht, Genootschap / Société Kunstliefde; Sofia, Luydmila Zhiskova, Art Gallery.

© 2020 margriet van der ven