2021

Catalogus editie 2020 / 2021 beschikbaar:

31 pagina's + een originele ets; 25 x 25 cm;

met een voorwoord door Sabine Alexander, kunsthistorica.

€ 21,50 (zonder verzendkosten)

Edition du catalogue 2020 / 2021 disponible:

31 pages + une gravure originale; 25 x 25 cm;

avec une préface par Sabine Alexander, historienne de l'art.

€ 21,50 € (sans frais de port)

 

2019

Chez Madeleine, Rue Leopold I straat 429, 1090 Jette

Werken in vitrine en expo / Oeuvres en vitrine et expo

31 augustus - 22 september / 31 août- 22 septembre

Pannenhuisstraat 161, 1090 Brussel / Rue du Pannenhuys 161, 1090 Bruxelles

Werken in vitrine / Oeuvres en vitrine

2020

In voorbereiding: een catalogus met recente werken / En préparation: un catalogue d'oeuvres récentes.

Pannenhuisstraat 161, 1090 Brussel / Rue du Pannenhuys 161, 1090 Bruxelles

Iedere maand nieuwe werken in vitrine / Chaque mois de nouveaux oeuvres en vitrine

2018

Atelier

Helvetica Light is een gemakkelijk te lezen lettertype met hoge en smalle letters. Het werkt goed op bijna elke site.

 

2017

Beeldekens / Petites images

Op de grond gevallen foto's en prentjes (‘beeldekens’) uit de Mariagrot van Jette geef ik een nieuw leven: ze worden waar nodig gerepareerd, schoongemaakt en verwerkt in mijn drukwerk. Daarnaast maak ik ook beeldekens die aan ex-voto’s doen denken.

Je donne une nouvelle vie aux photos et images tombées à terre dans la grotte de Marie à Jette: réparées si nécessaire, elles ont été nettoyées et montées sur mes estampes. De plus je créé des petites images qui rappellent les ex-votos.

Naar aanleiding van mijn project 'Beeldekens' / dans le cadre de mon projet 'Petites images':

Medewerking aan / participation à

Promenade audio Wandeling 'Het grotteke van Jette' 'La Grotte de Jette'

Beluister het integrale interview op de website van / Écoutez l'interview complète sur le site de

www.bna-bbot.be

2016 - 2019

In het kader van ArtiestenParcours d'Artistes Jette en de Erfgoeddag: Open atelier en installaties met 'beeldekens' in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesdomein en de kapel van de grot te Jette / dans le cadre d'ArtiestenParcours d'Artistes Jette et la journée du patrimoine: ateliers portes ouvertes et installations avec 'petites images' dans le domaine Notre-Dame de Lourdes et la chapelle de la grotte

 

januari - april 2016 / janvier - avril 2016

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

 

2015

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

 

Duo tentoonstelling / Exposition en duo

met de natuur als uitgangspunt /

avec la nature comme point de départ

 

Jan van den Broek / Margriet van der Ven

 

In het gebouw van / Dans le bâtiment de

Enabel / Belgisch Ontwikkelingsagentschap /

Agence belge de développement

Hoogstraat / Rue Haute 147

1000 Brussel / Bruxelles

Jan van den Broek - landschappen 890 en 899 / paysages 890 et 899

 

2014

Deelname project Schatten van mensen, passie, meesterschap, kunst en kunde in Brussel

Participation projet Trésors de gens, la passion, la maîtrise, l'art et compétence à Bruxelles

 

Installaties in vitrine bij de praktijk van Maarten Cnudde, kinesitherapie - manuele therapie /

hoek Lakenselaan 65 / D. Poplimontlaan, 1090 Jette

Installations en vitrine chez la pratique de Maarten Cnudde, kinésithérapie – thérapie manuelle /

coin Avenue de Laeken 65 / Avenue D. Poplimont, 1090 Jette

 

2013

Installaties in vitrine, Jubelfeestlaan 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Installations en vitrine, 130 Bd du Jubilé, 1080 Molenbeek-St-Jean

Thema tentoonstelling 'schriftuur' georganiseerd door Stad Brussel met onder andere werken van Margriet van der Ven en Jan van den Broek,  Sint-Katelijneplein 17-18, 1000 Brussel /

Exposition sur le thème 'l'écriture', organisé par la Ville de Bruxelles, y compris des œuvres de

Margriet van der Ven et  Jan van den Broek, Place Sainte-Catherine 17-18, 1000 Bruxelles

 

2012

Europese Commissie / Commission Européenne – gebouw Van Maerlant / bâtiment Van Maerlant

Visit - Kunstenaarsparcours / Parcours d'artistes Stad Brussel / Ville de Bruxelles

Brussels Accessible Art Fair

 

2011

Brussels Accessible Art Fair

Visit – Kunstenaarsparcours / Parcours d’artistes Stad Brussel / Ville de Bruxelles

 

2006 - 2010

Wortel, bezoekerscentrum / Centre des visiteurs De Klapekster - Natuurpunt, installaties over vogelringwerk / Installations de données baguage; Beerse, GC 't Heilaar; Tilburg, Galerie Kathareze; Nuenen, Galerie Art 88; Breda, Rechtbank Breda / Palais de la Justice; Sterksel, Galerie Kempro; Hoogeloon, Galerie De Kunstkamer; Turnhout, Nationaal Museum van de speelkaart / Musée National de la carte à jouer, Spiegelproject / Projet Miroir Turnhout - Tilburg.

 

1988 – 2005

Turnhout, CC De Warande – KURK, ‘tOOG, Dag van de Kunstuitleen / Jour de prêt d'oeuvres d'art ,

Salon Taxandria; Hoogstraten, Stedelijk Museum / Musée Municipal; Meerle, Kunstgalerie De Laro; 

Tilburg, Contrast – galerie, Galerie Kathareze; Leiden: Galleria Propitia; Hoogeloon, Galerie 

De Kunstkamer; Breda, Drukkerij / Imprimerie Salsedo, Galerie Segeren; Antwerpen / Anvers, Bourlahuis; Kaatsheuvel, Galerie 8 bij 3; Minderhout, Galerie Ingrid Hazelzet; Deventer, Grafiekbeurs / Foire de la graphique; Baarle-Hertog, Galerie De Verbeelding; Utrecht, Genootschap / Société Kunstliefde; Sofia, Luydmila Zhiskova, Art Gallery.

© 2021 margriet van der ven