Margriet van der Ven is grafisch kunstenaar met een passie voor etsen. Naast werken in gemengde techniek, maakt Margriet van der Ven regelmatig boeken en papieren vaandels. Ze ontstaan naar aanleiding van een bepaald project of een gebeurtenis.

Margriet van der Ven est une graphiste avec une passion pour des eaux-fortes. Outre les œuvres en technique mixte de grand format, Margriet van der Ven fait régulièrement des livres et des banderoles de papier. Les oeuvres découlent d'un projet ou un événement particulier.

nieuwe werken beschikbaar bij / 

nouvelles œuvres disponibles chez

www.kunstinhuis.be

CONTACT

Rue Albert De Meyerstraat 23

1020 Brussel / Bruxelles

tel 02 4202440

margriet.vanderven@skynet.be

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 margriet van der ven